Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016

Kinderdagverblijf Time for Kids hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opvang.

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn.

Toch blijft het mensenwerk en kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent.

Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u.

Wij hebben een klachtenprocedure waar de stappen die u kunt ondernemen zijn beschreven. Via bovenstaande link kunt u onze klachtenregeling/klachtenformulier inzien.

Per 1 januari 2016 is het verplicht om als houder aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Ouders, oudercommissies en houders kunnen terecht voor informatie, advies en bemiddeling.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.

0