Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Heeft u het Landelijk register Kinderopvang (LRKP) nummer nodig van Time for Kids?

LRK nummer kinderdagverblijf is 102590618

LRK nummer Buitenschoolse opvang is 296406211