Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Meldcode huiselijk geweld/ kinderopvang

Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld / kinderopvang

Vanuit de ministerie van volksgezondheid is er een wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Doel van deze wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Wij als organisatie zijn bekend met deze meldcode en handelt volgens een stappenplan.

Maatregelen kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode die we hanteren bestaat uit 5 stappen .De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hen wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De 5 verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

1. In kaart brengen van signalen

2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen veilig thuis.

3. Gesprek met de cliƫnt

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling

5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Voor meer informatie zie: Rijksoverheid meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling