Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

TIME FOR KIDS HEEFT EEN NIEUWE BSO GROEP MET EEN HELE NIEUWE INRICHTING! wat zullen we hier veel speelplezier gaan beleven!


dE OUDERS VAN ONZE BSO KINDEREN WORDEN NOG UITGENODIGD OM EEN KIJKJE TE KOMEN NEMEN! 

Nieuws kinderdagverblijf Time for Kids 

Nieuwe uurtarieven 2021

Normaal vast uurtarief is € 7,51

Vervroegd uurtarief is € 7,51 per uur (bij vaste dagdelen), € 8,06 euro per uur bij flexibele afname

Flexibel uurtarief is € 8,06

Flexibel uurtarief per dagdeel is € 7,91

BSO vast uurtarief 7,26 euro

BSO flexibel uurtarief 8,79 euro

Per 1 juni 2020 isTime for Kids gestart met Buitenschoolse opvang.

Dit houdt in dat we buiten de schooltijden opvang gaan bieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De opvang kan in vaste dagen worden afgenomen, maar het is ook mogelijk om flexibele opvang af te nemen. Zie voor mogelijkheden van contracten bij kopje BSO. 

Vakantie-opvang is ook mogelijk. Mocht u interesse of vragen hebben voor buitenschoolse opvang dan horen wij het graag!

Inschrijven BSO.

Joepie! Vanaf 11 mei mogen alle kindjes weer komen spelen bij Time For Kids. Om verspreiding van het coronavirus te verminderen hanteren een coronabeleid hiervoor. Onder het kopje informatie kunt u het beleid/protocol inzien. Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag!

Buitenschoolse opvang bij Time for Kids

Bij Time for Kids zijn we volop bezig om een buitenschoolse opvang te realiseren. Dit houdt in dat we buiten de schooltijden opvang gaan bieden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De opvang kan in vaste dagen worden afgenomen, maar het is ook mogelijk om te ruilen. Dit kan alleen als de bezetting het toelaat. Vakantie-opvang is ook mogelijk.

Mocht u interesse hebben voor buitenschoolse opvang dan horen wij het graag!

Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan via onze website, via de link inschrijven.

Zodra we meer informatie over de startdatum hebben, zullen we u hierover informeren.

Nieuwe uurtarieven 2020

Normaal vast uurtarief is € 7,26

Vervroegd uurtarief is €7,26 per uur (bij vaste dagdelen), € 7,79

Flexibel uurtarief is €7,79

Flexibel uurtarief per dagdeel is € 7,64

Kinderopvangtoeslag 2018: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang

Gaan uw kinderen in 2017 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 20 januari 2017 naar de kinderopvang. De ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan op 15 juni 2017. De ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 maart 2017.

Op tijd aanvragen wordt daarom nóg belangrijker!

www.toeslagen.nl

0