Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Oudercommissie van Time for Kids

Doelstelling van de oudercommissie:

In de eerste plaats het behartigen van de belangen van de kinderen en hun ouders.

De communicatie met ouders verbeteren middels organiseren van bijeenkomsten waar Kinderdagverblijf Time for Kids zijn plannen en nieuws bekend maakt.

Bevorderden van de betrokkenheid van alle ouders bij het kinderdagverblijf en de actieve deelname hieraan vergroten.

Taken van de oudercommissie:

Het voeren van overleg met de directie over:

- Dagelijkse gang van zaken

- Pedagogisch beleid

- Plaatsingsbeleid

- Adviseren over en opstellen van huisregels

- Heldere informatievoorziening aan ouders

- Uitvoering geven aan klachtenreglement

Hoe bereikt u de Oudercommissie:

Door te bellen met een van de leden van de oudercommissie (telefoonnummer opvraagbaar bij Time for Kids).

Onze voorzitter hiervan is Nienke Hers. Verder bestaat onze oudercommissie uit Els van Ginderen (secretaris), Yvette van der Linden-Leeflang.

Of stuur een email aan één van de leden van de oudercommissie. [email protected]

Onze oudercommissie stelt zich aan u voor:

De voorzitter: Nienke Hers

Voor vragen of ideeën mag je me altijd aanspreken of mailen naar het algemene mailadres van de oudercommissie: [email protected]

De secretaris: Els van Ginderen

Lid oudercommissie: Yvette van der Linden- Leeflang

Als lid van de oudercommissie stel ik me ook graag even aan jullie

voor. Ik ben Yvette van der Linden-Leeflang, geboren op 24 december

1984 en woon in Roosendaal. Sinds juni 2004 ben ik samen met Walter met wie ik in 2012 ben

getrouwd. Sinds eind 2014 zijn wij de trotse ouders van onze dochter

Anne (13-11-2014). In verband met wisselende werkdagen van mijn man, maken wij gebruik

van de flexibele opvang die Time for Kids te bieden heeft. Anne gaat 1

à 2 dagen per week lekker kroelen en spelen bij Bianca en Petra.

Omdat ik graag betrokken ben bij de plek waar mijn dochter naar toe

gaat, heb ik mijzelf aangemeld als lid van de oudercommissie. Ik hoop

dat wij ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de opvang top blijft

en verbetert waar mogelijk. Daarnaast hoop ik dat we veel leuke

activiteiten kunnen inbrengen en waar nodig helpen te organiseren om

de opvang extra leuk te maken voor alle kids.

Voor al jullie vragen, suggesties, opmerkingen en/ of ideeën, kunnen

jullie contact met ons opnemen via

[email protected] of ons natuurlijk aanspreken

bij het halen en brengen van de kinderen.

Groetjes Yvette

Lid Oudercommissie:

0