Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Protocollen Buitenschoolse opvang

Door op onderstaande linkjes te klikken kunt u onze protocollen /toestemmingsformulier inzien

Protocol Ophalen kinderen van school naar de BSO


Formulier toestemming voor vervoer en zelfstandigheidsverklaring


Protocol Buitenspelen


Protocol Uitstapjes


Protocol Spelmateriaal


Ruilbeleid Buitenschoolse opvang


Protocol Corona vervalt per 25 april 2022


Vanaf 25 april 2022 vervalt het corona beleid

Het kabinet heeft het grootste deel van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden daarmee geen specifieke maatregelen meer. Het protocol Kinderopvang & COVID-19 komt daarom per 25-4-2022 te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien, zodat het kabinet nieuwe maatregelen aankondigt, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.


Wijziging quarantaineadvies

Ben je in nauw contact geweest met iemand die corona heeft, dan hoef je niet meer thuis te blijven. Wel geldt het advies om contact met ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te vermijden. Doe dit tot 10 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met corona. Krijg je zelf klachten die op corona kunnen wijzen? Test jezelf dan zo snel mogelijk.

Bij een positieve testuitslag geldt nog steeds, dat je minimaal 5 dagen in isolatie gaat.