Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Ruilbeleid

Ruilbeleid Buitenschoolse opvang Time for Kids

BSO Time for Kids hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. Kinderen komen in principe op vaste dagen naar de kinderopvang ( met uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden ). Voor de stabiliteit van onze groep, het veilig voelen van de kinderen en onze pedagogische kwaliteit komt dit ten goede. Het kan voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Wij bieden deze mogelijkheid.

Door ziekte, vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag zou uw kind geen gebruik kunnen maken van de opvang. Het ruilen is een service en geen recht.

  • Wanneer u op een vaste dag geen gebruik wilt maken van de opvang, dan mag u deze uren of dagdelen op een ander moment inhalen. De uren die ingehaald mogen worden, kunnen alleen worden ingehaald als de uren hetzelfde zijn als de uren die opgegeven waren. Dus van 14:45 tot 18:00 uur worden afgezegd, dan kan er ingehaald worden op een andere dag van 14:45 tot 18:00 uur. Als er minder uren van deze ruildag worden ingezet dan, dan vervallen de overige uren van deze ruildag. Bijvoorbeeld als er van 7:30 tot 13:00 uur wordt ingezet i.p.v. 7:30 tot 14:00uur dan vervalt het uurtje van 13:00 tot 14:00 uur.
  • Wanneer de uren die ingezet zijn als ruiluren en deze dag zou weer afgemeld worden dan vervallen deze ruiluren/ruildag. Een afgemelde dag kan dus maar 1keer als ruildag worden ingezet.
  • Ruilen geldt per maand. Voor dagdelen of uren die u niet gebruikt heeft wordt geen restitutie verleend.
  • Ruilen van uren of dagdelen kan alleen wanneer de normale bezetting het van de groep toelaat, we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.
  • De ruildagen zijn gebonden aan het kind, ze kunnen niet voor broers en zussen worden ingezet.
  • Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is om te ruilen, dan kan door de pedagogisch medewerker worden aangegeven.
  • Of u kunt ruilen vraagt u maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de pedagogisch medewerkers. U krijgt dan zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.
  • Afmelden van u kind doet u vóór 9.00 uur bij de groepsleiding op de dag dat hij /zij opvang zou hebben. Bij afmelden na 9:00 uur kunt u deze dag niet meer als ruiluren inzetten. De uren vervallen dan.
  • Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, dat deze dag als ruildag bij een andere ouder wordt aangeboden.