Time for Kids

      Alle tijd voor plezier en ontwikkeling

Prijslijst Kinderdagverblijf Time for Kids

Openingstijden:

De reguliere openingstijd van Time for Kids:      7.30 - 18.00 uur

Vervroegd uur:                                                    6.30 - 7.30 uur (per half uur mogelijk

Verlengd uur:                                                      18.00 – 19.00 uur (per half uur mogelijk)

Flexibel uur:                                                        minimale afname blok van 3 uur per dag

                                                                            minimale afname is 30 uur per maand

Uurtarief 2022

- Normale uurtarief is € 7,55 per uur

- Vervroegd/verlengd uurtarief is € 7,55 per uur( bij vaste dagdelen), € 8,10 per uur ( bij flexibele afname)

- Flexibel uurtarief is € 8,10 per uur

- Flexibel uurtarief per dagdeel is €7,95 per uur

Inbegrepen bij de prijs: Bij de prijs zit inbegrepen fruit, broodmaaltijd, drinken, tussendoortjes, luiers.

Dagdelen:

Binnen het kinderdagverblijf wordt gerekend met dagdelen voor de opvang van uw kind. Één dagdeel staat gelijk aan 5,5 uur wat een halve dagopvang betekend.

Halve dag opvang ochtend(één dagdeel):           7.30 – 13:00 uur

Halve dag opvang middag (één dagdeel):            13:00 – 18.00 uur

Hele dag opvang             (twee dagdelen):        7.30 – 18.00 uur (10,5 uur wordt gefactureerd)

Voor 7.30 uur en na 18.00 uur bieden wij de mogelijkheid om een vervroegd/verlengd half / heel uur af te nemen.

 Minimale afname:

De minimale afname bij een vast contract bedraagt 1 dagdeel per week. (vaste ochtend of middag).

De minimale afname bij een flexibel contract bedraagt 30 uur per maand ( flexibel in te delen, minimaal 3 uur aaneensluitend).

Flexibele opvang:

Wilt u gebruik maken van onze flexibele uren dan geldt een minimale afname van 30 uur per maand en per dag afname geldt een blok van minimaal 3 uur aaneengesloten.

Om gegarandeerd te zijn van een plaats moet u voor de tiende dag van elke maand uw rooster van de volgende maand inleveren. Bijvoorbeeld het rooster van februari levert u uiterlijk 10 januari bij ons in. Wanneer deze periode korter is dan streven wij ernaar om uw uren zoveel mogelijk in te kunnen plannen en bij goedkeuring hoort u dit zo spoedig mogelijk.

De door u opgegeven uren op het rooster zijn bindend en kunnen alleen bij ziekte van uw kind worden ingehaald binnen dat kalenderjaar.

Facturering:

U ontvangt elke eerste van de maand een factuur voor de betreffende maand. Het bedrag wordt berekend over de contractuele af te nemen dagdelen/uren. Wij berekenen het maandbedrag van de vaste dagdelen door de volgende som: het uur-bedrag maal de afgenomen uren per week maal 52 (weken) delen door 12 (maanden). De extra vervroegde /verlengde /flexibele uren (buiten de 30 uur-bundel) worden achteraf gefactureerd. In december wordt aan het eind van de maand een 13de maand factuur voor de extra flexibele uren buiten de 30 uur-bundel die zijn afgenomen gefactureerd.

 Kinderopvangtoeslag

De tegemoetkoming vanuit de kinderopvangtoeslag is niet meegenomen in deze prijslijst, de kinderopvangtoeslag kent vele afhankelijkheden. Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kijk dan op toeslagen belastingdienst voor de kinderopvang